Stone Name:

Rojo Alicante Tumbled

Stone Type:

Marble

Edge:

Tumbled

Size:

4"x4"

Tarmak-Usa-Stone-Tumbled-Rojo-Alicante-Tumbled